Miljödiplomering

 

Miljödiplomering på Lillkalmars Odlingsförening

Sedan 2013 är Lillkalmars Odlingsförening miljödiplomerad, enligt Koloniträdgårdsförbundets kriterier för miljödiplomerade odlingsföreningar och koloniträdgårdsföreningar. Diplomet mottogs i september på Peppar & Pumpas Skördefest i Södra Årstalundens Koloniområde i Stockholm, och det föregicks av att Koloniträdgårdsförbundets Solveig Sidblad gjorde en inventering av vårt koloniområde och en bedömning utifrån kriterierna för miljödiplomering.

I maj 2016 uppnådde vi med god marginal en högre nivå, bronsnivån, och vi har goda chanser att nå silvernivå nästa gång vi ansöker om att ”gå upp”.

Läs mer om kriterierna för miljödiplomering här på Koloniträdgårdsförbundets hemsida. I korta drag handlar det om sunda principer som att värna naturlig mångfald, hushålla med gemensamma resurser och inte använda skadliga kemikalier.Utöver de grundläggande miljökraven finns ett antal kriterier inom områdena Organisation, Odling, Biologisk mångfald, Vatten, Energi och material samt Transporter och maskiner. Genom att uppfylla tillräckliga kriterier kan en förening bli diplomerad på brons-, silver- och guldnivå.

Fördelarna med att odla ekologiskt, alltså giftfritt och i största möjliga mån i samklang med naturen, är bland annat att vi gör ett minimalt avtryck på naturen och ökar den biologiska mångfalden i området, vilket ökar avkastningen på våra insatser. Vi förbättrar också föreningens ekonomi, bland annat genom minskade bevattningskostnader. Miljödiplomeringen är ett synligt bevis på våra miljöinsatser och ger god publicitet.

Miljöåtagande för dig som medlem i Lillkalmars Odlingsförening

Dessa regler är att betrakta som tillägg till våra Ordningsföreskrifter och andra regler som ingår i brukaravtalet som medlem i Lillkalmars Odlingsförening:

  •  Vi hushåller med kranvatten genom att vattna så lite som möjligt från kran (se även Ordningsföreskrifter), spara och använda regnvatten, marktäcka/skapa lämpliga mikroklimat, odla tåliga växter. 

  •  Vi använder bara naturliga gödningsmedel, t ex kompostjord, välbrunnen stallgödsel, gräsklipp, gödselvatten baserat på urin, nässlor, vallört och fräken. Vi följer KRAV:s regler (läs mer på www.krav.se/kravs-regler).
  •  Vi använder bara biologiska bekämpningsmedel, t ex såpablandning, avkok av chili och vitlök, samodling samt genom att skapa en miljö som är attraktiv för småfåglar, nyckelpigor och andra smådjur. Även här följer vi KRAV:s regler.
  •  Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, kemiskt impregnerat trä och målarfärger som inte är biologiskt nedbrytbara får inte användas. Vi väljer miljömärkta produkter.
  •  Eldning är endast tillåten gemensamt en gång per år.

Detta innebär att vi i LOF hela tiden strävar efter att förbättra vårt samspel med omgivande natur, öka vårt positiva miljöbidrag samt minska vår negativa påverkan till en mycket låg nivå.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)