Ordnings- och trivselregler

För att vi alla ska trivas – och även för att vi ska uppfylla de krav som kommunen ställer på oss – har vi ordningsregler i föreningen. Ta dig därför tid att läsa igenom detta.

Lotten ska brukas. Det innebär att större delen av lotten – helst hela – ska vara uppodlad. Inga ”naturtomter” eller gräsmattor alltså! Varje år ska du ha satt igång med vårarbetet på din lott senast den 15 maj.

Odlingen ska skötas. Din lott ska aktivt bidra till att området ger ett vårdat intryck. Håll efter fröogräs, framför allt maskrosor och tistlar. Även gångarna ska vårdas och hållas fria från ogräs. Du har ansvar för att sköta grusgången utanför din egen lott.

Blast och annat trädgårdsavfall får du inte slänga på området eller i dess omgivningar, utan ska läggas på komposten eller högen för brännbart. Det finns tydliga anvisningar vid komposten. Följd dessa så får vi en fin kompost att hämta näring ur.

Märk alla dina redskap och verktyg som du förvarar i stugan tydligt och ordentligt med ditt lottnummer.

Plantering av buskar och andra högre växter får inte ske så att olägenheter uppstår för din lottgranne. Uppsättande av spaljé till växter ska ske på välordnat sätt så att den smälter väl in i den övriga miljön.

Inga bilar inom lottområdet. Bilar får endast köras in på lottområdet för avlastning av skrymmande eller tunga saker, därefter bör de omedelbart parkeras enligt anvisning.

Bevattningsregler

- Mellan kl 09.00 – 17.00 får bevattning endast ske med vattenkanna från kran eller tunna.
- Mellan kl 17.00 – 09.00 är det tillåtet att punktbevattna med slang. Rekommenderad tid högst 1 timme.
- Vattning från kran måste ske under uppsikt av odlaren.
- Vattning med spridare är inte tillåtet.

Varje lottägare ska utföra två arbetsdagar per år. De som har en halvlott ska utföra en arbetsdag. Arbetsdagarna är fördelade med tre på våren och tre på hösten – det är bara att välja. Kan du inte delta får du betala 150 kr per utebliven arbetsdag. På arbetsdagarna ägnar vi oss bl a åt skötsel av gemensamma ytor som gångar, gräsmattor, komposten samt städning och underhåll av stugan, t ex målning.

Anslag om vilka arbetsdagarna är sätts upp på anslagstavlorna. Vi håller på i tre timmar inklusive en fikapaus. Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. Arbetsdagarna är ett trevligt sätt att lära känna de andra odlarna och kanske utbyta ett eller annat odlingstips.

I augusti har vi en grillfest efter arbetsdagens slut. Då grillar vi och umgås. Var och en tar med sig det som önskas att äta och dricka.

I september har vi även vår årliga odlingstävling där du kan tävla inom olika grenar: Årets lott, Årets rotfrukt och Årets grönsak. Priser utdelas. Vi bjuder då på en lättare förtäring.

Vårda och var rädd om vårt odlingsområde.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)